Strona Główna BIP Strona Główna
ADMINISTROWANY TEREN
 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Inowrocławiu funkcjonuje punkt konsultacyjno - informacyjny w sprawie naboru do Narodowych Sił Rezerwowych i służby przygotowawczej. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE kpt. Mariusz GÓRZYŃSKI tel. (52) 261 436 751 lub  261 436 752 ; 753

 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Inowrocławiu jest terenowym organem  wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych i rządowej administracji niezespolonej; administrującym na terenie trzech powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego oraz żnińskiego.

Do głównych zadań WKU w Inowrocławiu należy :

1. zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,

2. administrowanie rezerwami osobowymi,

3. realizacja zadań w zakresie świadczeń na rzecz obrony,

4. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa,

5. rekrutacjia i nabor ochotników do czynnej słuzby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i słuzby kandydackiej,

6. udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania WKU,

7. promocja obronności i słuzby wojskowej.

 

 Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Inowrocławiu jest  ppłk  mgr Krzysztof BRONIEWICZ