Strona Główna BIP Strona Główna
ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy w 2017 roku
 

 Szanowni Państwo !

W związku z posiadaniem przez Panią/Pana przydatnych w Siłach Zbrojnych kwalifikacji zawodowych pragniemy Pani/Panu zaproponować udział (w trybie ochotniczym) w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy, odbywających się w terminie:

13-17.11.2017 r. 2 pułk inżynieryjny.

15-24.11.2017 r. 56 baza lotnicza , 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych.

20-24.11.2017 r. 2 pułk inżynieryjny.

W zamian za udział w ćwiczeniach wojskowych otrzymałaby Pani/Pan następujące świadczenia:

1.      uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego

Stopień etatowy (wojskowy) przypisany do danego stanowiska służbowego  

Stawka uposażenia za każdy dzień

ćwiczeń wojskowych

kapral
(mat)

104,00 zł

starszy szeregowy
(starszy marynarz)

94,40 zł

szeregowy
(marynarz)

91,20 zł

Przykładowo 20 dni ćwiczeń wojskowych w stopniu szeregowego rezerwy – 1824 zł.

Powyższe kwoty są zwolnione od podatku dochodowego oraz nie są odprowadzane od nich składki na ubezpieczenie społeczne. 

2.      urlop bezpłatny w czasie trwania ćwiczeń wojskowych

Jeśli żołnierz rezerwy, który otrzymał kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to uzyskuje na czas trwania ćwiczeń urlop bezpłatny. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń.W czasie trwania tego urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

 3.      ochrona trwałości zatrudnienia

W okresie między dniem doręczenia żołnierzowi rezerwy, będącemu pracownikiem, karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych a ich odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

4.      rekompensata z tytułu utraconych zarobków

Jeśli osoba powołana do odbycia ćwiczeń wojskowych zarabia więcej niż kwota uposażenia otrzymana z Jednostki Wojskowej, otrzymuje tzw. rekompensatę z tytułu utraconych zarobków. Rekompensata stanowi różnicę między dochodem, który żołnierz rezerwy osiągnąłby w czasie ćwiczeń wojskowych a uposażeniem, które otrzymał od dowódcy jednostki wojskowej za udział w ćwiczeniach wojskowych. Rekompensatę wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy żołnierza rezerwy.


Jeśli chce Pani/Pan przeżyć po raz kolejny przygodę z wojskiem proszę o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Inowrocławiu: numer telefonu: 261436759, 261436749 lub 261436744.