Strona Główna BIP Strona Główna
TERMINY KWALIFIKACJI DO NSR
 

 


I


OGŁOSZENIA

TERMINY I MIEJSCE KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

   3 batalion zmechanizowany

ul. Piłsudskiego 36, 22- 400 Zamość

tel. 261-181-307

     Informuję, że Dowódca 3 batalionu zmechanizowanego poszukuje kandydatów do Narodowych
Sił Rezerwowych
na stanowiska służbowe ujęte w wykazie preferowanych stanowisk, w korpusie
oficerów i podoficerów.

     Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z 3 batalionem
zmechanizowanym w Zamościu celem potwierdzenia aktualności wolnego stanowiska.

Wykaz preferowanych stanowisk


15 Brygada Wsparcia Dowodzenia

ul. Wojska Polskiego 78, 87-200 Sieradz

tel. 261-611-464

     Informuję, że Dowódca 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów
do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska służbowe w korpusie oficerów
i podoficerów.

     Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefonicznyz 15 Brygadą
Wsparcia Dowodzenia Sieradz celem potwierdzenia aktualności wolnego stanowiska.

Wykaz preferowanych stanowisk


24 Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności

skr. poczt. 307, 45-076 Szumirad woj. opolskie

tel. 261-696-022.

     W 24 Polowej Technicznej Bazie Wojsk Łączności Szumirad woj. opolskie, odbywać
się będą kwalifikacje dla kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych
w korpusie oficerów i podoficerów.

Ochotnicy powinni posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Wykaz preferowanych stanowisk


2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. J. Piłsudskiego

ul. Czwartaków 4, 78-520 Złocieniec

tel. 261-455-356.

     W związku z pilną potrzebą ukompletowania wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych
dla żołnierzy NSR, w 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu, prowadzone będą kwalifikacje
wojskowe w każdy wtorek miesiąca godz. 8.00.

Wykaz wolnych stanowisk:

 • do korpusu szeregowych NSR:


       - stanowiska kierowca BWP.

Zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z jednostką wojskową
tel. 261-465-018 lub Wojskową Komendą Uzupełnień w Lublinie tel. 261-183-373.

Kandydat powinien posiadać przy sobie obowiązkowo:

 • książeczkę wojskową;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu
  ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej;
 • przybory do pisania;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje wojskowe.

6 Batalion Dowodzenia

ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków

tel. 261-135-652, 261-135-538

     6 Batalionu Dowodzenia ul. Ułanów 43 w Krakowie posiada wolne stanowiska do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

     Zainteresowani ochotnicy proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.


17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

ul. Wojska Polskiego, 66-300 Międzyrzecz

tel. 261-674-239.

     Informuję, że w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej, odbywać się będą kwalifikacje
dla kandydatów na stanowiska służbowe, przeznaczone dla Narodowych Sił Rezerwowych
w korpusie oficerskim, podoficerskim i szeregowym.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Wykaz preferowanych stanowisk


1 batalion drogowo – mostowy

ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin

tel. 261-515-460 lub 261-515-448.

     Informuję, że w 1 batalionie drogowo - mostowym Dęblin, odbywać się będą kwalifikacje
dla kandydatów na stanowiska służbowe, przeznaczone dla Narodowych Sił Rezerwowych
w korpusie szeregowych.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Wykaz preferowanych stanowisk


10 pułk dowodzenia

ul. Trzmielowicka 28, 50-984 Wrocław

tel. 261-655-401.

     Informuję, że Dowódca 10 pułku dowodzenia poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych
na przedstawione poniżej stanowiska służbowe w korpusie podoficerów.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z 10 pułkiem dowodzenia
Wrocław celem potwierdzenia aktualności wolnego stanowiska
.

Wykaz preferowanych stanowisk


31 batalion radiotechniczny

ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław

tel. 261 669 921 lub 261 669 969

     Informuję, że w 31 batalionie radiotechnicznym, odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów
na stanowiska służbowe, przeznaczone dla Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerskim.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Wykaz preferowanych stanowisk


2 dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych

ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście

tel. 261-242-617, 261-529-626, 261-242-208.

     Informuję, że w 2 dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych w Świnoujściu ul. Steyera 28,
odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
w korpusie podoficerów.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Chętni muszą posiadać wykształcenie średnie.

Wykaz preferowanych stanowisk


12 dywizjon Trałowców

ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście

tel. 261-242-214, 261-242-521.

     Informuję, że w 12 dywizjonie Trałowców w Świnoujściu ul. Steyera 28, odbywać się będą
kwalifikacje dla kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusach
oficerów i podoficerów.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

     Chętni muszą posiadać wykształcenie średnie w korpusie podoficerów oraz wyższe magisterskie
w korpusie oficerów.

Wykaz preferowanych stanowisk


Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

tel. 261-883-700 lub 261-883-691.

     Informuję, że w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, przy ul. Juzistek 2, odbywać
się będą kwalifikacje dla kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów i podoficerów.

Ochotnicy powinni posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Wykaz preferowanych stanowisk


7 Dywizjon Lotniczy

97-217 Nowy Glinnik, Lubochnia

tel. 261-167-614.

     W 7 Dywizjonie Lotniczym Nowy Glinnik, odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów
do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Wykaz preferowanych stanowisk


Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych

ul. Wojska Polskiego 300, 25-205 Kielce

tel. 261-174-340.

     W Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych Kielce, odbywać się będą kwalifikacje
dla kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych w korpusie oficerów.

Ochotnicy powinni posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Wykaz preferowanych stanowisk


8 batalion saperów MW

ul. Marynarki Wojennej 16, 72-420 Dziwnów

tel. 261-248-272.

     Informuję, że w 8 batalionie saperów MW – Dziwnów, przy ul. Marynarki Wojennej 16, odbywać
się będą kwalifikacje dla kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
w korpusie szeregowych, w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych.

 

 

L.p.

Nazwa stanowiska

SW

Wymagania

1.

Nurek elektomechanik

24F61/34T64

Uprawnienia młodszego nurka.

Zdolny do zawodowej służby wojskowej jako nurek.

2.

Kierowca
zwiadowca

20B72/36A65

Uprawnienia na kołowy transporter opancerzony.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.


6 batalion powietrznodesantowy

ul. Generała Andersa 47, 44-121 Gliwice

tel. 261-111-718, 261-111-726.

     Informuję, że w 2017 roku w 6 batalionie powietrznodesantowym przy ul. Generała Andersa 47
w Gliwicach o godz. 8.00 prowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do służby w Narodowych
Siłach Rezerwowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w podanych niżej terminach:

 • 8 i 29 listopad 2017 r.;
 • 6 i 13 grudzień 2017 r.

6 batalion dowodzenia

ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków

tel. 261-135-652, 261-135-538.

     Informuję, że w 6 batalionie dowodzenia przy ul. Ułanów 43 w Krakowie, w 2017 roku o godz. 8.00
odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych
w podanych niżej terminach:

 • 14 listopad 2017 r.,
 • 05 grudzień 2017 r.

6 batalion logistyczny

ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków

tel. 261-134-466, 261-134-022.

     Informuję, że w 6 batalionie logistycznym przy ul. Głowackiego 11 w Krakowie, odbywać
się będą kwalifikacje dla kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych w podanych
niżej terminach:

 • 08 listopad 2017 r.,
 • 13 grudzień 2017 r.

Wykaz preferowanych stanowisk


16 batalion powietrznodesantowy

ul. Wrocławska 82, 30-901 Kraków

tel. 261-134-602, 261-134-551.

     Informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowym przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie, w 2017 roku
o godz. 8.00 odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych
w podanych niżej terminach:

 • 14 i 28 listopad 2017 r.,
 • 05 i 12 grudzień 2017 r.

18 batalion powietrznodesantowy

ul. Bardowskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 261-123-432, 261-123-241.

     Informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowym przy ul. Bardowskiego 3, Bielsko-Biała
w 2017 roku o godz. 8.00 odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów do służby w Narodowych
Siłach Rezerwowych w podanych niżej terminach:

 • 08 i 22 listopad 2017 r.,
 • 06 i 20 grudzień 2017 r.

11 batalion remontowy

ul. Żarska, 68-100 Żagań

tel. 261-689-000.

     Informuję, że w 11 batalionie remontowym, odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów
na stanowiska służbowe, przeznaczone dla Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie
oficerskim i podoficerskim.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Wykaz preferowanych stanowisk


11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej

ul. Żarska, 68-100 Żagań

tel. 261-688-112.

     Informuję, że w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów
na stanowiska służbowe, przeznaczone dla Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerskim.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Wykaz preferowanych stanowisk


11 batalion dowodzenia

ul. Żarska, 68-100 Żagań

tel. 261-688-879.

     Informuję, że w 11 batalionie dowodzenia, odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów
na stanowiska służbowe, przeznaczone dla Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie
oficerskim i podoficerskim.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Wykaz preferowanych stanowisk


35 Dywizjon Rakietowy OP

ul. 61 Brygady, 66-440 Skwierzyna

tel. 261-568-400.

     Informuję, że w 35 Dywizjonie Rakietowym OP, odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów
na stanowiska służbowe, przeznaczone dla Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerskim
i podoficerskim.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Wykaz preferowanych stanowisk


44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Obrońców Stalingradu 10, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 261-672-453.

     Informuję, że w 44 Wojskowym Oddziale Gospodarczym, odbywać się będą kwalifikacje
dla kandydatów na stanowiska służbowe, przeznaczone dla Narodowych Sił Rezerwowych
w korpusie oficerskim i podoficerskim.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.

Wykaz preferowanych stanowisk


4 batalion inżynieryjny

ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów

tel. 261-678-003.

     Informuję, że Dowódca 4 batalionu inżynieryjnego poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych
na przedstawione poniżej stanowiska służbowe w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z 4 batalionemiInżynieryjnym
Głogów celem potwierdzenia aktualności wolnego stanowiska
.

Wykaz preferowanych stanowisk


10 Brygada Kawalerii Pancernej

ul. Sztabowa 1, 59-726 Świętoszów

tel. 261-685-017.

     Informuję, że Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej Świętoszów poszukuje kandydatów do Narodowych
Sił Rezerwowych
na przedstawione poniżej stanowiska służbowe w korpusie szeregowych.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z 10 Brygadą Kawalerii
Pancernej Świętoszów celem potwierdzenia aktualności wolnego stanowiska
.

Wykaz preferowanych stanowisk


22 batalion piechoty górskiej

ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko

tel. 261-647-217.

     Informuję, że Dowódca 22 batalion piechoty górskiej Kłodzko poszukuje kandydatów do Narodowych
Sił Rezerwowych
na przedstawione poniżej stanowiska służbowe w korpusie szeregowych i podoficerów.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z 22 batalionem
piechoty górskiej Kłodzko celem potwierdzenia aktualności wolnego stanowiska.

Wykaz preferowanych stanowisk


23 pułk artylerii

Al. Wojska Polskiego 54, 59-700 Bolesławiec

tel. 261-646-612.

     Informuję, że Dowódca 23 pułku artylerii Bolesławiec poszukuje kandydatów do Narodowych
Sił Rezerwowych
na przedstawione poniżej stanowiska służbowew korpusach oficerów i podoficerów.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z 23 pułkiem
artylerii Bolesławiec celem potwierdzenia aktualności wolnego stanowiska.

Wykaz preferowanych stanowisk


1 pułk saperów

ul. Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg

tel. 261-637-200.

     Informuję, że Dowódca 1 pułku saperów poszukuje kandydatów do Narodowych
Sił Rezerwowych
na przedstawione poniżej stanowiska służbowe w korpusie oficerów,
podoficerów i szeregowych.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny
z 1 pułkiem saperów Brzeg celem potwierdzenia aktualności wolnego stanowiska.

Wykaz preferowanych stanowisk


10 Brygada Logistyczna

ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole

tel. 261-625-097.

     Informuję, że Dowódca 10 Brygady Logistycznej poszukuje kandydatów do Narodowych
Sił Rezerwowych
na przedstawione poniżej stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny
z 10 Brygadą Logistyczną Opole celem potwierdzenia aktualności wolnego stanowiska.

Wykaz preferowanych stanowisk


5 pułk inżynieryjny

ul. Metalowa 39, 70-727 Szczecin

tel. 261-454-788

     Informuję, że Dowódca 5 pułku inżynieryjnego poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych
na przedstawione poniżej stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów.

     Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z 5 pułkiem inżynieryjnym
Szczecin - Podjuchy celem potwierdzenia aktualności wolnego stanowiska.


1 dywizjon lotniczy

95-043 Leźnica Wielka

tel. 261-168-406, 261-168-506.

     Informuję, że Dowódca 1 Dywizjonu Lotniczego poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych
na przedstawione poniżej stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

     Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z 1 dywizjonem lotniczym
Leźnica Wielka celem potwierdzenia aktualności wolnego stanowiska.

Wykaz preferowanych stanowisk

Dowództwo 25 Brygady Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowiecki

ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 261-167-079 lub 261-167-017.

     Informuję, że w Dowództwie 24 Brygady Kawalerii Powietrznej, odbywać się będą kwalifikacje
dla kandydatów na stanowiska służbowe, przeznaczone dla Narodowych Sił Rezerwowych
w korpusie oficerskim i podoficerskim.

Obowiązkowo ochotnicy przed kwalifikacją proszeni są o kontakt telefoniczny z JW.