Strona Główna BIP Strona Główna
TERMINY KWALIFIKACJI DO NSR
 

 

 


I

TERMINY I MIEJSCE KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
 DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH


 16 batalion  powietrznodesantowy w Krakowie ul. Wrocławska 82,  30-901 Kraków

  www.16bpd.wp.mil.pl   kontakt, tel. 261-134-551

         - termin kwalifikacji :

- 30 stycznia 2018 r.,

- 20 lutego 2018 r.,

- 20 marca 2018 r.,

- 17 kwietnia 2018 r.,

- 08, 22 maja 2018 r.,

- 19 czerwca 2018 r.,

- 11, 25 września 2018 r.,

- 09 października 2018 r.,

- 13 listopada 2018 r.,

- 11 grudnia 2018 r.

11 batalion remontowy, ul. Żarska, 68-100 Żagań www.10blog.wp.mil.pl - kontakt tel. 261-688-539

         - termin kwalifikacji : godz. 08.00

- 06 lutego 2018 r.,

- 06 marca 2018 r.,

- 10 kwietnia 2018 r.,

- 08 maja 2018 r.,

- 05 czerwca 2018 r.,

- 03 lipca 2018 r.,

- 07 sierpnia 2018 r.,

- 11 września 2018 r.,

- 09 października 2018 r.,

- 06 listopada 2018 r.,

- 04 grudnia 2018 r.

(wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów

 

1 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz www.1rblog.wp.mil.pl - kontakt tel. 261-472-410

         - termin kwalifikacji :

- 29 stycznia 2018 r.,

- 26 lutego 2018 r.,

- 26 marca 2018 r.,

- 23 kwietnia 2018 r.,

- 28 maja 2018 r.,

- 25 czerwca 2018 r.,

- 30 lipca 2018 r.,

- 27 sierpnia 2018 r.,

- 24 września 2018 r.,

- 29 października 2018 r.,

- 26 listopada 2018 r.,

- 17 grudnia 2018 r.

6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków
www.6bdow.wp.mil.pl

           - kontakt tel. 261-135-534   (wolne stanowiska w korpusie podoficerów)

11 batalion dowodzenia, ul. Żarska, 68-100  Żagań

        - kontakt tel. 261-688-386, 261-688-360

kwalifikacje w każdy czwartek (po telefonicznym uzgodnieniu terminu)

(wolne stanowiska w korpusie podoficerów i oficerów)

6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków www.6blog.wp.mil.pl

- kontakt tel. 261-134-867

- termin kwalifikacji: 

- 07 lutego 2018 r.,

- 07 marca 2018 r.,

- 11 kwietnia 2018 r.,

- 09 maja 2018 r.,

- 13 czerwca 2018 r.,

- 12 września 2018 r.,

- 10 października 2018 r.,

- 07 listopada 2018 r.,

- 12 grudnia 2018 r.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy, ul Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz  wszwbydgoszcz.wp.mil.pl

         - kontakt tel. 261-415-011

(wolne stanowiska w korpusie podoficerów)


Kandydat powinien posiadać:

  • dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  • strój sportowy;
  • przybory piśmiennicze;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia
  • do egzaminu z wychowania fizycznego.


Kwalifikacja polega na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej, odbyciu rozmowy z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej. Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.