Strona Główna BIP Strona Główna
Dane teleadresowe
 

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Inowrocławiu powstał punkt konsultacyjno - informacyjny w sprawie naboru do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, Narodowych Sił Rezerwowych i Służby Przygotowawczej. 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Inowrocławiu  

ul. Dworcowa 27

88-100 Inowrocław

        
          tel. 261 436 744
           fax. 261 436 350

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ


ppłk mgr Krzysztof BRONIEWICZ
  tel. 261 436 730
k.broniewicz@ron.mil.plZASTĘPCA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ
 SZEF WYDZIAŁU PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO
I ADMINISTROWANIA REZERWAMI
mjr mgr Jacek TECŁAW
tel. 261 436 740

j.teclaw@ron.mil.pl

PUNKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W
WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ 
  tel. 261 436  754

PROGRAM PILOTAŻOWY EDUKACJI WOJSKOWEJ STUDENTÓW W RAMACH "LEGII AKADEMICKIEJ"

NABÓR ŻOŁNIERZY REZERWY DO
ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH, PODOFICERÓW,OFICERÓW
NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
NABÓR DO SZKÓŁ WOJSKOWYCH
tel. 261 436  753 
 k.bierla@ron.mil.pl
 NABÓR DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
  tel. 261 436  751, 752   

ĆWICZENIA WOJSKOWE  ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
  tel. 261 436  751, 752   
m.gorzynski@ron.mil.pl
ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY
  tel. 261 436  749, 759   
EWIDENCJA SZEREGOWYCH I PODOFICERÓW REZERWY
  tel. 261 436  748   
EWIDENCJA OFICERÓW I PODCHORĄŻYCH REZERWY
REKONWERSJA KADR
 
tel. 261 436  746 

w.makowiecki@ron.mil.pl

KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE ŻOŁNIERZY REZERWY
MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY
NADAWANIE PRACOWNICZYCH PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH

 
tel. 261 436 
759, 747   

SPRAWY PERSONALNO-KADROWE
 
tel. 261 436  732 
k.mochalski@ron.mil.pl

Kontakt dla osób niepełnosprawnych doświadczających trwale lub okresowo trudności w werbalnym komunikowaniu się
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 roku, Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu dysponuje środkami pozwalającymi na komunikowanie się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w werbalnym komunikowaniu się, tj.

a) poczta elektroniczna (adresy poczty elektronicznej są podane w zakładce

KONTAKT)

b) system E-PUAP,


c) faks nr 261-436-350.