Strona Główna BIP Strona Główna
Dane teleadresowe
 

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Inowrocławiu powstał punkt konsultacyjno - informacyjny w sprawie naboru do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, Narodowych Sił Rezerwowych i Służby Przygotowawczej. 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Inowrocławiu  

ul. Dworcowa 27

88-100 Inowrocław

        
          tel. 261 436 744
           fax. 261 436 350

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

ppłk mgr Krzysztof BRONIEWICZ
  tel. 261 436 730
k.broniewicz@ron.mil.plZASTĘPCA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ
 SZEF WYDZIAŁU PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO
I ADMINISTROWANIA REZERWAMI
mjr mgr Jacek TECŁAW
tel. 261 436 740

j.teclaw@ron.mil.pl
SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI
mjr mgr  Grzegorz TUCHOLSKI
tel. 261 436 750g.tucholski@ron.mil.pl

PUNKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W
WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ 
  tel. 261 436  754

PROGRAM PILOTAŻOWY EDUKACJI WOJSKOWEJ STUDENTÓW W RAMACH "LEGII AKADEMICKIEJ"

 

     tel. 261 436  753 
NABÓR ŻOŁNIERZY REZERWY DO
ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH, PODOFICERÓW,OFICERÓW
  tel. 261 436  753
NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
  tel. 261 436  753   
NABÓR DO SZKÓŁ WOJSKOWYCH 
  tel. 261 436  753  
 NABÓR DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
  tel. 261 436  751, 752   
ĆWICZENIA WOJSKOWE  ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
  tel. 261 436  751, 752  

ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY
  tel. 261 436  749, 759   
EWIDENCJA SZEREGOWYCH I PODOFICERÓW REZERWY
  tel. 261 436  748   
EWIDENCJA OFICERÓW I PODCHORĄŻYCH REZERWY
REKONWERSJA KADR
 
tel. 261 436  746 


KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE ŻOŁNIERZY REZERWY
MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY
NADAWANIE PRACOWNICZYCH PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH

 
tel. 261 436 
759, 747   

SPRAWY PERSONALNO-KADROWE
 
tel. 261 436  732 
k.mochalski@ron.mil.pl

Kontakt dla osób niepełnosprawnych doświadczających trwale lub okresowo trudności w werbalnym komunikowaniu się
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 roku, Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu dysponuje środkami pozwalającymi na komunikowanie się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w werbalnym komunikowaniu się, tj.

a) poczta elektroniczna (adresy poczty elektronicznej są podane w zakładce KONTAKT)

b) system E-PUAP,


c) faks nr 261-436-350.