Strona Główna BIP Strona Główna
Dla pracodawców żołnierzy NSR
 

Pliki do pobrania dla pracodawców żołnierzy NSR:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1534)

<pobierz>

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r.)

<pobierz>

Prezentacja ze szkolenia z pracodawcami

<pobierz>

Wniosek pracodawcy do Szefa WSzW w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego

<pobierz>

Informator dla pracodawców żołnierzy NSR

<pobierz>  

Broszura dla pracodawców

<pobierz>