Strona Główna BIP Strona Główna
Współpraca ze społeczeństwem
 

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM I PARTNERAMI SPOŁECZNYMI ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

 Wojskowa komenda Uzupełnień w Inowrocławiu  wśród lokalnej społeczności prowadzi akcje promocyjne naboru do szkolnictwa wojskowego, służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych i Wojsk Obrony Terytorialnej, poprzez organizowanie spotkań informacyjnych w szkołach, wystawianie punktów promocyjno-informacyjnych w targach pracy organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, podczas targów edukacji, przedsiebiorczości, targów rolnych oraz festynów, dożynek o  uroczystości państwowych i lokalnych,patryiotyczno - religijnych dni otwartych jednostk wojskowych w Inowrocławiu. Poprzez te działania WKU w Inowrocławiu kształtuje pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych i służby wojskowej.


Bierzemy udział w przedsięwzięciach organizowanych na administrowanym terenie :

  1. udział w targach pracy , edukacji , przedsiębiorczości;
  2. spotkania w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych;
  3. spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego;
  4. spotkania z pracodawcami;
  5. udział w obchodach świąt państwowych i lokalnych;
  6. udział w festynach, targach rolnych,dożynkach.
  7. organizacja dni otwartych WKU w Inowrocławiu.
  • Na podstawie Decyzji Nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi można podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
  • Jak podjąć współpracę z Jednostkami Wojskowymi?
  • Pobierz załączniki:

  KLIKNIJ NA STRONE http://www.wojsko-polskie.pl >>>>> Przepisy i wzory dokumentów do współpracy z organizacjami pozarządowymi

Jednostki Wojskowe mają o wiele większe możliwości niż Wojskowe Komendy Uzupełnień pod względem liczebnym kadry oraz posiadają pełne zaplecze szkoleniowe i mogą udostępniać partnerom społecznym uzbrojenie i sprzętu wojskowego oraz nieruchomości wojskowe lub ich części – odpłatnie lub nieodpłatnie na podstawie umowy cywilnoprawnej dotyczą realizacji zadań zleconych, nieodpłatnego przekazywania mienia, realizacji porozumień o współpracy

Zdjęcie przedstawia Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Inowrocławiu ppłk Krzysztofa BRONIEWICZA oraz Dyrektora Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy mgr Jacka ZALESIAKA.

Treść poszczególnych porozumień o współpracy z partnerami społecznymi:

 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KRUSZWICY

 
 


organizacja dni otwartych WKU w Inowrocławiu.