Strona Główna BIP Strona Główna
ŚWIĘTO TOAW
 

                    27 października                        

                          

             Święto Ternowych  Organów Administracji Wojskowej.                

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 27 października został ustanowiony Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

Za ustanowieniem święta TOAW w tym dniu przemawiało podpisanie 27 października 1918 r. Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej (Dz. U. Nr 13, poz. 28), która powoływała do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce.
                             

Zgodnie z nowym zarządzeniem święta poszczególnych instytucji TOAW zostały anulowane. Pierwsze ŚwiętoTerenowych Organów Administracji Wojskowej w całych siłach zbrojnych obchodzone było w 2013 roku.


               

Zachowane dokumenty archiwalne świadczą o tym, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu funkcjonowała pod nazwą Obwodowa Komenda Uzupełnień już od 12 marca 1918 roku.          

Data ta jest przyjęta jako początek funkcjonowania Terenowego Organu Administracji Wojskowej na terenie Kujaw Zachodnich i Pałuk.

Uroczystości obchodów Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej odbyły  się  w  dniach 27 i 28  października.

  Program uroczystości obejmował :

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 110/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej