Strona Główna BIP Strona Główna
Medal za zasługi dla obronności kraju - zasady przyznawania
 

 


Ustanowiony dnia: 21 kwietnia 1966 r.


Zasady nadawania medalu zawiera Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.04.1991r. w sprawie  zasad i trybu nadawania medalu ,,Za zasługi dla obronności kraju" /Dz. U. nr 39 poz. 170 z 1991 rku/ . Utrzymano trzystopniowy charakter medalu. Nową oznakę Medalu stanowi krążek o średnicy 36 mm. Na awersie umieszczony jest hełm rycerski w koronie otoczony liśćmi akantu, poniżej tarcza, na której znajduje się orzeł wojskowy w koronie, a w otoku napis: ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU. Na rewersie znajduje się w części środkowej dwuwierszowy, poziomy napis: WOJSKO/POLSKIE.

Medalem ,,Za zasługi dla obronności kraju” wyróżnia się osoby, które wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych. A także posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju myśli i techniki wojskowej oraz potencjału obronnego jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego, zaś swoją pracą zawodową bądź działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju”.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Inowrocławiu ppłk. Krzysztof BRONIEWICZ w imieniu Ministra ON zamierza uhonorować w/w osoby oraz rodziców, których co najmniej trójka dzieci służyła lub aktualnie służy w wojsku.  Osoby takie odznaczane zostaną  medalami ,, Za zasługi dla obronności kraju".

W związku z powyższym Wojskowy Komendant Uzupełnień w Inowrocławiu, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o podawanie kandydatów osób, które powinny być tak uhonorowane. Informacje należy zgłaszać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 27 w Inowrocławiu lub telefoniczne pod numerem 261 436 752 lub 261 436 753