Strona Główna BIP Strona Główna
- Strona główna -
 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ


DWUNASTOMIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE W KORPUSIE OSOBOWYM FINANSOWYM - broszura informacyjna

<<POBIERZ PLIK>>


 8. KUJAWSKO-POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJPunkt informacyjny na potrzeby

Wojsk Obrony Terytorialnej

czynny w godz. 07.30-15.30

(od poniedziałku do piątku)

 WKU w Inowrocławiu

ul. Dworcowa 27

tel. 261 436 754

www.inowroclaw.wku.wp.mil.pl,  e-mail: wkuinowroclaw@ron.mil.pl

 

NABÓR NA II TURNUS (2018) DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH

UWAGA !!! Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu prowadzi nabór na II turnus (2018) do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.
SZKOLENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE od 07 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Osoby zainteresowane odbyciem służby proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu w celu złożenia wniosku o przyjęcie do służby przygotowawczej.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
• niekarana za przestępstwo umyślne,
• posiadają obywatelstwo polskie,
• odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
• wiek co najmniej osiemnaście lat,
• wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

W czasie szkolenia kandydaci otrzymują:
• bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie,
• wynagrodzenie w wysokości ok. 960 zł miesięcznie,
• profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do służby zawodowej,
• bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna,
• zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca pełnienia służby,
• możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.

KONTAKT Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu   

tel.: 261 436 753 e-mail: k.bierla@ron.mil.pl 


 

 

 "W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…

– Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”


 "Tymczasowa Ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej"

Dziennik Praw. Poz. 27 i 28 z dnia 27.X.1918 rok - dokument archiwalny

<<POBIERZ DOKUMENT>>