Strona Główna BIP Strona Główna
- Strona główna -
 

 

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W INOWROCŁAWIU PRZYJMUJE WNIOSKI KANDYDATÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ.
Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

  POBIERZ  I  WYPEŁNIJ WNIOSEK Znalezione obrazy dla zapytania strzałka w dół

       /wzór wypełnionego wniosku/

 Punkt informacyjny dla kandydatów do służby w  Wojskach  Obrony Terytorialnej w WKU w Inowrocławiu czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.
tel. 261 436 754 , e-mail: wkuinowroclaw@ron.mil.pl

         

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W INOWROCŁAWIU PROWADZI NABÓR NA I TURNUS 2018 ROKU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W OŚRODKACH SZKOLENIA I  WYTYPOWANYCH JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH.

WIĘCEJ INFORMACJI TEL.  261 436 752 , 753, 751.

 

Szanowni Państwo !

W związku z posiadaniem przez Panią/Pana przydatnych w Siłach Zbrojnych kwalifikacji zawodowych pragniemy Pani/Panu zaproponować udział (w trybie ochotniczym) w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy, odbywających się w terminie:

11-20.10.2017 r. 2 pułk inżynieryjny.

W zamian za udział w ćwiczeniach wojskowych otrzymałaby Pani/Pan następujące świadczenia:

1.      uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego

Stopień etatowy (wojskowy) przypisany do danego stanowiska służbowego  

Stawka uposażenia za każdy dzień

ćwiczeń wojskowych

kapral
(mat)

104,00 zł

starszy szeregowy
(starszy marynarz)

94,40 zł

szeregowy
(marynarz)

91,20 zł

Przykładowo 20 dni ćwiczeń wojskowych w stopniu szeregowego rezerwy – 1824 zł.

Powyższe kwoty są zwolnione od podatku dochodowego oraz nie są odprowadzane od nich składki na ubezpieczenie społeczne. 

2.      urlop bezpłatny w czasie trwania ćwiczeń wojskowych

Jeśli żołnierz rezerwy, który otrzymał kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to uzyskuje na czas trwania ćwiczeń urlop bezpłatny. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń.W czasie trwania tego urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

 3.      ochrona trwałości zatrudnienia

W okresie między dniem doręczenia żołnierzowi rezerwy, będącemu pracownikiem, karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych a ich odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

4.      rekompensata z tytułu utraconych zarobków

Jeśli osoba powołana do odbycia ćwiczeń wojskowych zarabia więcej niż kwota uposażenia otrzymana z Jednostki Wojskowej, otrzymuje tzw. rekompensatę z tytułu utraconych zarobków. Rekompensata stanowi różnicę między dochodem, który żołnierz rezerwy osiągnąłby w czasie ćwiczeń wojskowych a uposażeniem, które otrzymał od dowódcy jednostki wojskowej za udział w ćwiczeniach wojskowych. Rekompensatę wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy żołnierza rezerwy.

Jeśli chce Pani/Pan przeżyć po raz kolejny przygodę z wojskiem proszę o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Inowrocławiu: numer telefonu: 261436759, 261436749 lub 261436744.

Ośrodek Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu

prowadzi nabór w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych. 

KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI !!!
Znalezione obrazy dla zapytania strzałka w dół

Decyzja Nr 143/MON z 12.07.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 155) 

             

  SAMOOBRONA KOBIET

Zapisy zakończone

Wkrótce kolejne edycje - zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony

w WKU w Inowrocławiu prowadzą koordynatorzy:

mjr Jacek TECŁAW - 261 436 740

kpt. Andrzej WICLEBEN - 261 436 741

 

                                   ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA  W 2017 ROKU

 

       Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu  prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Więcej informacji można uzyskać zgłaszając się osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu  lub dzwoniąc pod nr telefonu 261 436 753,752,751

serdecznie zapraszamy

 KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI !!!

                            Znalezione obrazy dla zapytania strzałka w dół 

 

 
NOWY ADRES  E-MAIL:
 wkuinowroclaw@ron.mil.pl

 


 

 

Odwiedziło nas:

Firmy elektroniczne